Vitt mjöl i påsen

En verklighetsflykt från sig själv

En samling berättelser och utdrag ur #samtal människor sinsemellan, #anhörigs kommentarer och #urJournaler om den – i många fall – osynliga sjukdomen.
 
Vitt mjöl i påsen undersöker hur (eller om) en människa kan ta en paus från psykisk ohälsa. Kan vi få hjälp av en pseudonym? Kan vi dölja den bakom en peruk? Kan vi glömma den genom att besöka platser? Om vi bär någon annans kläder då?
 
Fortsatt arbete går se (här såklart, men också) på Instagram under #edithsmjol.
 
Vitt mjöl i påsen är också ett embryo till tjänsten Spetal som går ut på att få ur sig känslor anonymt. Projektet är inte klart men förväntas lanseras är 2018. Hör av dig på therese@banstrom.se om du vill åka med på resan.