mental

A service for those who want to speak out

Under arbetet med Vitt mjöl i påsen har det framkommit en oerhört viktigt output: vikten av att prata mental hälsa. Därför arbetar just nu jag och Ylme (den brutalt fulsnygga figuren som kommer att hålla till i tjänsten) på en app som ska ge stöd i möjligheten att få prata ut.

Mitt mål är att den finns på marknaden inom ett par månader.

Vill du vara med i projektet? Eller bara veta mer? Hör av dig på therese@banstrom.se.

During the work of Nothing to hide, an extremely important output has emerged: the importance of speaking mental health. That is why I and Ylme (the brutally beatiful-ugly figure that will be in service) are working on an app that will support the ability to speak out.

My goal is that it is on the market within a couple of months.

Do you want to participate in the project? Or just know more? Email me therese@banstrom.se.