Resurrect a love

I started in 2018 to volunteer at a horse farm in Iceland. There the love of what the animal gives me was resurrected. It’s the only environment that doesn’t make me think of anything else. Jag började 2018 med att volontära på en hästgård på Island. Där återuppväcktes kärleken till vad det djuret ger mig. […]